Филмски проекти финансирани од страна на Агенцијата за филм

 

Прифатени проекти за организирање на домашни фестивали и други филмски манифестации од меѓународен карактер за 2018 година

 

Прифатени проекти по Конкурс за финансирање на проекти за производство на долгометражен и краткометражен игран, за документарен и анимиран филм за 2017 година

 

Проекти од национален интерес во филмската дејност за 2017 година

 

Прифатени проекти по Конкурс за финансирање на проекти за производство на долгометражен и краткометражен игран, за документарен и анимиран филм за 2016 година


Проекти од национален интерес во филмската дејност


Проекти од национален интерес во филмската дејност за 2016

 

Одобрени проекти по Kонкурсот за финансирање на проекти за производство на долгометражен или краткометражен игран филм, за документарен и за анимиран филм за 2015 година

 

Проекти од национален интерес во филмската дејност за 2015


 Одобрени проекти по Kонкурсот за финансирање на проекти за производство на долгометражен или краткометражен игран филм, за документарен и за анимиран филм за 2014 година